Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief oud Den Ham

Omschrijving

De gemeente Den Ham is in 2001 samengevoegd met de gemeente Vriezenveen en maakt sindsdien deel uit van de gemeente Twenterand.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • C 30-2 - Correspondentie met betrekking tot oorlogsomstandigheden 1939/1950:
  instelling en opheffing commissie voor zakelijke bijstand aan gedemobiliseerden; opgaaf van personen omgekomen bij oorlogshandelingen; declaratie R verrichtingen (verrichtingen tbv de Duitse weermacht); aanmeldingen en ontheffingen arbeidsinzet; houden van verduisteringsoefeningen; nationale hulp en winterhulp 1940; aanbrengen versperringen; telling persoonskaarten per 31.12.1939; corr. inzake nationaliteit duitse personen woonachtig in Nederland; aanwijzing gebouwen voor mogelijke legering; verwijderen van beeltenissen van leden van het koninklijk huis uit openbare gebouwen, verbod vlagvertoon en viering verjaardagen van leden van het koninklijk huis; corr. inzake het strooien van pamfletten uit vliegtuigen; corr. inzake een mars van een afdeling van de Nederlandse WA door Vroomshoop; schorsing en opheffing van Oranjeverenigingen; demobilisatie en inlevering militaire goederen; plaatsing gedemobiliseerde militairen in de Opbouwdienst; corr. inzake inlevering van wapens; corr. inzake bombardementen, luchtaanvallen en projectielen; instellen van een grenswachtcompagnie; corr. inzake aangehouden personen en huisvesting daarvan; beheer vermogen en goederen van NSB’ers.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • C 27-1 - Maatregelen mbt personen van Joodse bloede: opgaaf Joodse en arische kinderen in speeltuinen en op bewaarscholen; opgaaf van in de gemeente woonachtige joden; opgaaf joden woningen, verkoop woningen en gebruik inventaris; deportatie van Joodse gezinnen; maatregelen tegen Joden mbt bewegingsvrijheid.

  Thema's

 • C 29-5 - Vorderingen in oorlogstijd 1939/1945:
  lijst van vorderingen; vordering hooi; vordering paarden; vordering metalen; vorderingen overige voertuigen dan motorvoertuigen; vordering motorvoertuigen; aangiften van door Duitsers gestolen rijwielen tijdens hun terugtocht.

  Thema's

 • C 28-4 - Luchtbeschermingsdienst 1934/1946:
  verordening luchtbeschermingsdienst en uitstraling licht bij oorlogsgevaar, vaststelling rb dd 16.03.1934; luchtbeschermingsplan Den Ham besl burg dd 04.10.1938; reorganisatie van de luchtbescherming, aanstelling onbezoldigd veldwachters; enquete luchtbescherming; functioneren luchtbeschermingsdienst in 1939, waarneming overmatig vliegverkeer; mobilisatie luchtbescherming in 1940; vordering motorvoertuigen tbv de luchtbeschermingsdienst; benzineverbruik mbt de luchtbeschermingsdienst; extra benzineverbruik ivm werkzaamheden naar aanleiding van beschietingen van treinen en neerstorten van vliegtuigen; meldingen bomaanvallen in de gemeente en beschietingen van treinen; uitstrooien van fosforflessen; uitstrooien brandplaatjes in de Zandstuve; meldingen neerstorten van vliegtuigen; begrotingen luchtbeschermingsdienst; indeling gemeente in blokken tbv de blokploegen van de luchtbeschermingsdienst; bemensing luchtwachtdienst; overzicht personeel van de luchtbeschermingsdienst en hun taken; rechtspositieregelingen personeel; dienstroosters

  Thema's

 • C 58-4 - Militaire graven en neergestorte vliegtuigen in oorlogstijd 1943/1978:
  corr. inzake gesneuvelde militaire en begraven buitenlandse militairen; toestemming tot blijvende aanleg van de militaire graven; gegevens inzake neergestorte vliegtuigen en hun bemanning.

  Thema's

 • C 29-3 - In beslag genomen radiotoestellen en toebehoren in oorlogstijd 1943/1945:
  schema van inlevering van radiotoestellen; aanwijzing inleverlocaties en personeel; inbeslagname verkoopregisters van radiohandelaren; omleveren radiotoestel MJE Daniels; overzichten van ingeleverde toestellen en/of toebehoren; vrijstelling inlevering radiotoestellen; radiobewaarplaats in Vroomshoop; overplaatsing in beslag genomen toestellen naar Nijverdal.

  Thema's

 • C 200-3 - Inkwartieringen tijdens WO-II, 1939/1948.

 • C 30-1 - Correspondentie inzake geëvacueerden, oorlogsslachtoffers en vluchtelingen in oorlogstijd 1939/1947:
  maatregelen m.b.t. Duitse vluchtelingen; voorbereiding huisvesting van oorlogsvluchtelingen opgaven inzake aantallen en herkomst geëvacueerden; declaraties inzake steun aan geëvacueerden; oprichten plaatselijke afdeling Hulp Actie Rode Kruis; verplichte opvang Duitse oorlogsslachtoffers; opvang kinderen uit het westen van het land; opvang vluchtelingen uit Den Haag en overige gebieden; overzicht gevallen verzetstrijders

 • C 121-1 - Correspondentie inzake oorlogsschade 1940/1947:
  schadegevallen door oorlogsomstandigheden woning Meijerink, pand Nijhof, speelgoedindustrie, Coop aankoopvereniging, schade n.a.v. bomaanval op 6.4.1945, schade aan scholen, schade ALJ Heikens, schade aan bruggen, JH Brinkman, schade perceel Veldhuis; overzicht oorlogsschade aan gebouwen door het laten springen van diverse bruggen, schade als gevolg van handelen van de Duitse Wehrmacht.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945