Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Onderwijs / Bureau SG

Omschrijving

Het archief bevat stukken betreffende het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen in de periode 1940-1988. Daarnaast zijn er stukken aanwezig betreffende naoorlogse zuiveringen van ambtenaren en de Nieuw-Guineakwestie. Onderdeel zijn tevens werkarchieven van de secretarissen-generaal van Onderwijs

Indeling

 • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 71 - Stukken betreffende het verstrekken van een exposé aan de directeuren-generaal en hoofden van afdelingen van door de bezettende macht genomen maatregelen ten aanzien van het onderwijs in Nederland in verband met de aanklacht tegen A. Seyss-Inquart. 1946 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
 • 73 - Stukken betreffende opgave van namen en voornamen van secretarissen-generaal die gedurende de oorlogsjaren aan het hoofd van de Departementen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en het voormalig Departement van Volksvoorlichting en Kunsten stonden. 1946 1 omslag
  Deze opgave is bestemt voor de Nederlandse vertegenwoordiger bij de processen te Neurenberg.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 171 - Stukken betreffende de toepassing van art. 2 van de verordening nummer 127/1940 van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied inzake eedsafleggingen, met retro-acta. 1940 1 omslag

 • 175 - Circulaires betreffende de salarisuitbetalingen aan ondergedoken personeel. 1945 1 omslag

  Thema's

 • 479-1087 - Stukken betreffende het behandelen van verzoeken tot goedkeuring inzake het toekennen van Koninklijke Onderscheidingen aan Nederlanders. 1935 - 1998 570 pakken en 40 omslagen

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1092-1324 - Stukken betreffende het behandelen van verzoeken tot goedkeuring inzake het toekennen van Nederlandse onderscheidingen aan buitenlanders. 1946 - 1997 1 pak, 229 omslagen en 3 stukken

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1325-1630 - Stukken betreffende het behandelen van verzoeken tot goedkeuring inzake het toekennen van buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders. 1946 - 1993 300 omslagen en 6 stukken

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1641 - Stukken betreffende de behandeling van verzoeken tot verlening van een onderscheiding aan personen van wie gedragingen in de bezettingstijd aanleiding hebben gegeven tot gegronde kritiek. 1945 - 1964 1 pak

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1663-1778 - Stukken betreffende perszuivering tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

  Thema's

 • 1814-1853 - Stukken betreffende Cultuurzuivering tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

 • 1965 - Stukken betreffende de totstandkoming van Koninklijk Besluit nummer 9 inzake het instellen van regels tot het plaatsen van oorlogs- of vredesgedenktekens. 1945 - 1946 1 omslag

  Thema's

 • 2016-2048 - Militair Gezag Sectie XIV Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1944 - 1946 15 pakken en 18 omslagen
  Het Militair Gezag is opgeheven per 1 jan. 1946.

  Thema's