Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Nederlands Volksherstel, (1927) 1945-1948 (1969)

Omschrijving

Nederlands Volksherstel was de belangrijkste organisatie van het maatschappelijk werk in de eerste naoorlogse jaren. Zij nam het voortouw bij de organisatie van de
maatschappelijke zorg. De Stichting Nederlands Volksherstel heeft haar ontstaan te danken aan de overweldigende omvang van de problemen rond de bevrijding, waartegen geen van de bestaande sociaal-caritatieve organisaties was opgewassen, en aan de werklust en dadendrang van illegale verzorgingsgroepen. Zij verrichtten het meeste werk bij de voorbereidingen, waarna hun initiatief in gewijzigde vorm door sociaal-caritatieve instellingen werd overgenomen. Nederlands Volksherstel wilde onmiddellijk na de bevrijding van de Duitse bezetter de werkzaamheden van alle instellingen gaan coördineren, die zich de verzorging van oorlogsslachtoffers ten doel stelden. Haar praktische kracht was echter gering. In plaats van het orgaan dat alle hulporganisaties overkoepelde, kwam slechts een instelling met een bescheiden
coördinerende taak tot stand. Volksherstel had niet het gezag gekregen dat haar bij de voorbereidingen van de kant van de overheid was voorgehouden. Zonder deze steun kon geen doelmatige organisatie worden opgezet. Bij gebrek aan financiën en deskundigheid was het onmogelijk een organisatie van de grond te krijgen met een blijvende maatschappelijke functie.

De meeste inventarisnummers hebben betrekking op de na-oorlogs periode. Het archief werd in 1992 aangevuld met stukken van A. Treurniet, archivaris van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW). Hieronder bevinden zich ook enkele inventarisnummers met betrekking tot de oorlogsperiode. Inventarisnummer 75 bevat notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer van 10 september 1945-7 december 1948. Inventarisnummer 215 bevat een verslag van de vergadering van de provinciale besturen van Nederlands Volksherstel, 14 september 1945. Inventarisnummer 217 bevat notulen van vergaderingen van de provinciale Adviesraad, 5 oktober 1945. Mogelijk bevindt zich hieronder informatie uit de oorlogsperiode.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers