Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Marine na 1945

Omschrijving

Het archief bevat dossiers over de Koninklijke marine in ruimste zin: organisatie en voorschriften, operaties, oefeningen, verbindingen en ceremonieel, personeel, bezetting van schepen en walinrichtingen, rechtspositie, bezoldiging, opleiding en onderscheidingen, materieel, schepen, vliegtuigen en bewapening, gebouwen, kazernes, vliegvelden, havens en marine-etablissementen. Ook bevat het archief stukken over internationale samenwerking en stukken van en over commissies en werkgroepen.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Instellingen en personen buiten Nederland

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 91 - Van marineadviseur te Japan ontvangen vertaling van een document "Japanse appreciatie der Geallieerde strijdkrachten in het Verre Oosten tegen eind 1941". 1948 1 stuk

  Thema's

 • 138 - Verzameling teksten van verdragen, wetten en besluiten zowel in vredes- als in oorlogstijd t.b.v. de KM. 1951-1959 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 142 - Onderzoek in Japanse archieven t.b.v. de Indische oorlogsdocumentatie. 1947-1950 1 omslag

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 145 - Standpunt van de Nederlandse regering betreffende de opgave van minimale tonnage hospitaalschepen en de hospitaalschepen aangetroffen in een veroverde haven. 1948 1 omslag

  Thema's

 • 155 - Herleving en bestendiging van verdragen en overeenkomsten gesloten tussen Nederland en Duitsland voor 10 mei 1940. 1950-1952 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 164 - Opgave aan Mr. Lenaart Ohlsson van de in Tweede Wereldoorlog verloren gegane oorlogsschepen der KM. 1959 1 omslag

  Thema's

 • 184 - Instructie beveiliging handelsverkeer ter zee North European Control Routering Instructions (NECRI) en International Routing and Raporting Authority (IRRA). 1945 1 omslag

  Thema's

 • 185 - Organisatie van de (Marine)luchtstrijdkrachten. 1945 1 omslag

 • 186 - Het formeren van een Nederlands havendetachement voor Nederlands Indië. 1945 1 omslag

  Thema's

 • 187 - Classificatie/rubricering van brieven en telegrammen. 1945 1 omslag

 • 188 - Intrekking van verschillende oorlogsvoorschriften t.a.v. de koopvaardij. 1945 1 omslag

  Thema's

 • 189 - Vermindering van de sterkte marine detachement te Curaçao. 1945 1 omslag

  Thema's

 • 190 - Organisatie torpedodienst na de Tweede Wereldoorlog. 1945 1 omslag

  Thema's

 • 191 - Overgang van de OZD van Dundee naar Nederland. 1945 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII
 • 798 - Verslag betreffende het verloren gaan in een actie tegen de vijand van Hr Ms Jan van Amstel en Hr Ms Elandt Dubois. 1946 1 omslag

  Thema's

 • 799 - Verzorging van de graven van het marinepersoneel in Nederlands-Indië door de gravendienst evenals het overvaren van de stoffelijke overschoten. 1946 1 omslag

  Thema's

 • 808 - Verzorging en onderhoud van Nederlandse militaire oorlogsgraven te Jackson in de VS. 1947-1957 1 omslag

  Thema's

 • 812 - Verslagen van overlevenden van de op 19-02-1942 in de straat Bandoeng bij een zeeslag tot zinken gebrachte Hr Ms Piet Hein i.h.k.v. de eventuele toekenning van een Koninklijke Onderscheiding. 1948 1 pak

  Thema's

 • 813 - Lijst van Nederlanders begraven op het militaire kerkhof Chungkai. 1948 1 omslag

 • 814 - Overeenkomst tussen het rijk en de oorlogsgravenstichting betreffende de verzorging van de Nederlandse militaire en civiele rijksgraven. 1948 1 omslag

  Thema's

 • 817 - Onderhoud van de graven in Engeland. 1948 1 omslag

  Thema's

 • 828 - Onderhoud en verzorging van de oorlogsgraven van marinepersoneel en gezinsleden in Australië. 1948-1954 1 omslag

  Thema's

 • 832 - Samenwerking met Rijkswaterstaat bij het ruimen van scheepswrakken en munitie. 1949 1 omslag

  Thema's

 • 833 - Opruimen van mijnen i.v.m. met de bestorting van de Hondsbossche Zeewering. 1949 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 865 - Verstrekken van gegevens aan de Indonesische autoriteiten over de gedurende de oorlogsjaren gelegde en geveegde Nederlandse en Japanse mijnenvelden in de wateren van Indonesië. 1954 1 omslag

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 866 - Nederlandse rechten bij berging van gezonken Nederlandse oorlogsschepen in de Indonesische wateren i.v.m. een bergingsovereenkomst tussen Japan en Indonesië. 1954 1 omslag

  Thema's

 • 869 - Verzorging en onderhoud van militaire begraafplaats op Curaçao. 1954-1966 1 omslag

  Thema's

 • 1066 - Vaststelling regeling van werkzaamheden betreffende de uitreiking van Nederlandse onderscheidingen aan militairen van de zeemacht. 1946-1947 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 1067 - Herinneringsinsigne binnenlandse strijdkrachten. 1946-1947 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1068 - Dragen van buitenlandse onderscheidingstekens. 1946-1947, 1952 1 omslag

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
  • Nederlandse Antillen
  • Suriname
 • 1069 - Overdracht van "de zilveren piéce de milieu" van de in de Tweede Wereldoorlog in de Indische wateren gezonken Hr Ms de Ruyter. 1946-1947, 1953 1 omslag

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 1082 - Vaststelling en wijziging KB betreffende de instelling van het "Mobilisatie Oorlogskruis" 1947-1950 1 omslag

  Thema's

 • 1083 - Kruis van verdienste met gesp. 1947, 1950-1951 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1084 - Vaststelling KB betreffende standmodel oorlogsherinneringkruis. 1947-1952 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1085 - Vaststelling en wijziging KB betreffende het instellen van het ereteken voor Orde en Vrede. 1947-1952 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1086 - Voorschriften voor het dragen van diverse Britse en Nederlandse onderscheidingen op het uniform. 1947-1954 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1087 - Vaststelling en wijziging van de voordracht tot een Koninklijke onderscheiding. 1947-1955 1 omslag

 • 1095 - Certificaat betreffende de beschikbaarstelling van een gedeelte van het Damplantsoen te Amsterdam door het ministerie aan de Nationale monumenten commissie voor oorlogsgedenktekens. 1948-1956 met lacunes 1 omslag
  Bevatte stukken van de commissie tot oprichting van een monument voor de gevallenen welke gediend hebben bij de marine tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Thema's

 • 1098 - Instelling van een verzetster Oost-Azië 1942-1945. 1948 1 omslag

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 1101 - Wijziging inscripties van het monument voor hen die gevallen zijn en herplaatsing van het monument binnen de stad Den Helder. 1948, 1963-1965 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1112 - Vaststelling cz 1910 betreffende het indienen van verzoeken tot het verkrijgen van een vergunning voor het aannemen en dragen op het uniform van buitenlandse onderscheidingen. 1949 1 omslag

 • 1126 - Ereboeken (herdenkingsboeken) van gesneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1950-1951 1 omslag

  Thema's

 • 1151 - Programma's betreffende de jaarlijkse herdenking van de gevallen van KM en koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 1951-1971 1 omslag

  Thema's

 • 1475 - Vaststelling en wijzigingen cz 1937 betreffende de bijzondere demobilisatievoorzieningen voor reserve en dienstplichtig personeel van de KM in werkelijke dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1949-1951 1 omslag

  Thema's

 • 1477 - Instelling en opheffing van de Commissie Militaire- en Dapperheidsonderscheidingen. 1945-1962 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1771 - Instelling van en instructies voor de sectie III van het bureau Inlichtingen van de MARSTAF. 1945 1 stuk

 • 1772 - Reorganisatie, sterkte en militaire bezetting van de KL, KM en het Korps Mariniers te Suriname en op de Nederlandse Antillen en het afstoten en de liquidatie van overbodige inrichtingen, onderdelen, materieel en voorraden. 1945-1946 1 omslag

  Thema's

 • 1773 - Bevoegdheden Commandant Zeemacht Oosten na inwerkingtreding van de wet bewind Indonesië in overgangstijd. 1946-1948 1 pak

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 2529 - Rapporten betreffende het tot zinken brengen van het Nederlandse MS Tjisalak door een Japanse onderzeeboot nabij Ceylon, op 26 maart 1944, evenals wreedheden begaan door de Japanse onderzeeboot-bemanning. 1944-1946 1 omslag

  Thema's

 • 2580 - Studie betreffende het uitwijken van schepen en vliegtuigen evenals het evacueren van marinepersoneel uit Nederlands-Indië naar Australië n.a.v. de Japanse inval. 1950 1 omslag

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 2584-2595 - Mededelingen van de MARSTAF (MEDMES) betreffende de Tweede Wereldoorlog. 1951-1956 12 omslagen

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 3614 - Memorandum en ontbinding van de "Commissie 10 mei 1940". 1947, 1949 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 4292 - Vaststelling van de regeling betreffende de aanspraken op salaris van ondergedoken militairen tijdens de Duitse bezetting evenals een voorstel tot toekenning van een schadeloosstelling aan militairen die in 1940 zijn ontslagen. 1945-1947, 1954 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 4565 - Intrekking cz 857 betreffende het opvolgen van bevelen van geallieerde meerderen door militairen der zeemacht. 1943, 1965 1 omslag

  Thema's

 • 4567-4571 - Vaststelling VVKM 31 m.b.t. de organisatie en bevordering van het personeel zeemacht beneden de rang van officier. 1944, 1951-1984 5 pakken

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII
 • 4572 - Repatriëring van ex-krijgsgevangenen (militairen). 1945-1946 1 omslag

  Thema's

 • 4573 - Wijzigingen van de regelingen pensioengrondslag en bevordering. 1945-1946 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII
   • Nasleep - Nasleep - overig
 • 4574 - Bezwaren behandeld door de Centrale Raad van Beroep van militairen tegen ontslag op grond van de houding gedurende de Tweede Wereldoorlog. 1945-1946 1 pak

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII
 • 4827 - Toekenning Militaire Willemsorde der 4e klasse aan de MLD. 1942 1 omslag

  Thema's

 • 4829-4852 - Aanvragen, voordrachten voor en toekenning van het oorlogsherinneringskruis aan individuen. 1945 - 1947 24 omslagen

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 4854 - Herinneringsmedailles en -kruisen verband houdend met de Tweede Oorlog. 1946-1947, 1950-1951 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 4891 - Vaststelling van richtlijnen m.b.t. de vergoeding van financiële nadelen bij het onderduiken van militairen. 1945 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 4892 - Belastingplicht van militairen die tijdens de bezettingsjaren hun dienstbetrekking in het buitenland hebben vervuld. 1945-1948, 1955 1 omslag

  Thema's

 • 4893 - Verrekening van gelden die aan gezinnen in bezet Nederland zijn uitgekeerd. [1940, 1944] 1945-1951 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 5186 - Huisvesting en tegemoetkoming woninghuur voor militairen woonachtig in de Nederlandse Antillen en voor gerepatrieerde militairen uit de Nederlandse Antillen. 1949, 1971 1 omslag

  Thema's

 • 6226 - Wijzigingen op het KB van 16 maart 1944 nr 6. inzake het Oorlogs Herrineringskruis (OHK) met "gespen voor krijgsverrichteningen" en een voorstel tot instelling OHK aan militairen die deelgenomen hebben aan de strijd tot herstel van orde en rust in Nederlands- Indië. 1945-1947 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 6227 - Onderzoek en bevindingen van de voorzitter van de Subcommissie Nederland (vallend onder de Commissie Onderzoek gedragingen marinepersoneel) betreffende het in aanmerking komen van een onderscheiding doorgebracht in krijgsgevangenschap in Nederlands-Indie. 1946-1947 1 omslag

  Thema's

 • 6228 - Voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen aan militairen van het Marinebataljon tijdens gevechtacties maart 1942 specifiek op Oost Java. 1946-1959 met lacunes 1 omslag

  Thema's

 • 6232 - Toekenning van Koninklijke onderscheidingen aan vm. opvarenden van de Amerikaanse kruiser "Houston" en diverse Hr Ms Schepen voor het verrichten van gevechtsacties tegen de Japanse invasie in den slag in de Javazee gedurende omstreeks 1941-1942. 1946-1983 met lacunes 1 pak
  Bevat retro-acta 1943.

  Thema's

 • 7184 - Richtlijnen betreffende de leveranties door ex-politieke delinquenten en gewezen collaborateurs. 1949-1950, 1957 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 7185 - Begrotingen KM. 1940-1944 1 omslag

  Thema's

 • 7186 - Herstelbetalingen door Duitsland. 1945 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 7745 - Samenwerking met de Britse Royal Navy betreffende de machineuitrusting en optiek. 1941-1946 1 omslag

  Thema's

 • 8388 - Voordracht voor "Koninklijke Vermelding bij Dagorder" aan de bemanning van de kruiser Hr Ms Tromp voor het verrichten van bijzondere oorlogshandelingen in de periode 1942-1946. 1947-1948 1 omslag

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 8390 - Instelling van het Ereteken voor Orde en Vrede. 1947-1948, 1950 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 8393 - Voordracht voor "Koninklijke Vermelding bij Dagorder" aan de bemanning van de kanonneerboten Hr Ms Soemba en Hr Ms Flores voor het verrichten van bijzondere handelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog periode 1940-1945. 1948 1 omslag

  Thema's

 • 8397 - Voordrachten tot Koninklijke onderscheidingen aan bemanningsleden van Hr Ms Freijer voor het verrichten van gevechtsacties op de Nederrijn in mei 1940. 1949 1 omslag

  Thema's

 • 8398 - Toekenning militaire onderscheidingen aan Belgisch-peroneel (vallend onder Nederlands commando Naval Party 3004 te Terneuzen) voor het verrichten van gevechtshandelingen gedurende de Tweede Wereldoorlog. 1949 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 8401 - Toekenning tot het Bronzen Kruis aan vm. bemanning van Hr Ms Z 5 en Hr Ms van Galen en mariniers in het algemeen voor het verrichten van verdedigingsacties in en om Rotterdam in 1940. 1947-1950 met lacunes 1 omslag

  Thema's

 • 8402 - Toekenning van diverse dapperheidonderscheidingen voor verzetswerk in bezet gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1946-1954 1 pak

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 8608 - Toekenning van Koninklijke onderscheidingen aan personeel van het Loodswezen voor het verrichten van diensten op de Nieuwe Waterweg tussen Hoek van Holland en Rotterdam gedurende de periode 10 -14 mei 1940. 1945 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945