Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Kapitein belast met de regeling van genieaangelegenheden op het Oostfront benoorden de Lek van de Vesting Holland te Amsterdam

Omschrijving

E. Scherpenhuijsen Rom fungeerde als kapitein, belast met de regeling van genieaangelegenheden op het Oostfront benoorden de Lek van de Vesting Holland. Zijn kantoor was gevestigd aan de Hoogeweg 1B te Amsterdam-Oost. Onder dit kantoor ressorteerden vier subkantoren, nl. van
- de voormalige Groep Naarden te Amsterdam; de voormalige Groep Nieuwersluis te Loenen aan de Vecht; de voormalige Groep Utrecht te Utrecht en de voormalige Groep Lek, benoorden de Lek te Vreeswijk.
Kapitein E. Scherpenhuijsen Rom stond onder het bevel van de kolonel, belast met de regeling van genieaangelegenheden op het Westfront, het Noordfront en het Oostfront benoorden de Lek van de Vesting Holland en van de Inundatiƫn in de Vesting Holland te Amsterdam.

Het archief, dat van juli tot en met oktober 1940 loopt, is onvolledig. Zo ontbreekt een toegang op de archiefbestanddelen. Het archief bevat alleen ingekomen en minuten van uitgaande stukken van juli-oktober 1940.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)