Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Gezantschap Venezuela

Omschrijving

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Venezuela op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap, zoals de opvang van Venezolaanse politieke vluchtelingen op de Nederlandse Antillen en het vestigen van Nederlandse bedrijven in Venezuela.

Archiefvormers:
Consulaat-Generaal Venezuela, 1840-1918
Gezantschap Venezuela, 1918-1954
Gemengde Nederlands-Venezolaanse Commissie, 1903-1904

Indeling

 • Instellingen en personen buiten Nederland
 • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland
 • Nederlandse instellingen en personen in de Nederlandse Antillen
 • Nederlandse instellingen en personen in Suriname

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 139-146 - Stukken betreffende Nederlande consulaten in de Brits West-Indische gebieden 1920-1947 8 omslagen

  Thema's

 • 147-149 - Stukken betreffende Nederlandse consulaten op de Franse Antillen en te Cayenne 1919-1950 3 omslagen

  Thema's

 • 186 - Stukken betreffende de handelsbetrekkingen tussen Venezuela en Suriname 1921-1944 1 omslag

 • 209 - Stukken betreffende Nederlandse propaganda-activiteiten in Venezuela 1941-1944 1 omslag

  Thema's

 • 210 - Stukken betreffende de houding van de Venezolaanse pers ten opzichte van Nederland en de koloniën 1940-1942 1 omslag

  Thema's

 • 213 - Stukken betreffende het bezoek van prinses Juliana aan Venezuela op 3 maart 1944 1944 1 omslag

  Thema's

 • 217 - Stukken betreffende de neutraliteit van Venezuela 1939 1 omslag

  Thema's

 • 218 - Correspondentie met het gouvernement van Curaçao inzake de militaire situatie in Venezuela 1940 1 omslag

  Thema's

 • 219 - Stukken betreffende de aanwezigheid van Duitsers in Venezuela alsmede hun activiteiten aldaar 1940-1941 1 omslag

  Thema's

 • 220 - Stukken betreffende de deelname van Venezuela aan de verdediging van Curaçao 1940-1942 1 omslag

  Thema's

 • 221 - Stukken betreffende Europese bezittingen in Latijns-Amerika alsmede de politieke situatie in Martinique 1941 1 omslag

  Thema's

  • Nederlandse Antillen
 • 223 - Stukken betreffende de vergaderingen van het Security Committee te Caracas 1942-1944 1 omslag

 • 224 - Stukken betreffende de politiek betrouwbaarheid van R.J. Labouchere 1945-1947 1 omslag

  Thema's

 • 267 - Stukken betreffende de viering van Nationale Dodenherdenking op 4 mei door de Nederlandse kolonie te Venezuela 1953-1954 1 omslag

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
  • Nederlandse Antillen