Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Gereformeerde Kerk Venlo, 1911-1997

Omschrijving

Inventarisnummer 16 bevat notulen van de vergaderingen van de Kerkeraad, 1938-1946. Inventarisnummer 141 bevat stukken betreffende de Generale Synode van Utrecht, 1943. Notulen van de vergaderingen van de Classis 's Hertogenbosch betreffende de jaren 1941-1942 bevinden zich in inventarisnummer 166. Inventarisnummers 211-213 bevatten correspondentie van de Commissie van Beheer, 1924-1974.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen