Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Gemeentesecretarie Belfeld, 1937-2000, 2003

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Belfeld. Inventarisnummers 101-103 bevatten stukken met betrekking tot verkiezing en benoeming van leden van de gemeenteraad, 1939, 1945-1946. Stukken met betrekking tot benoeming, taakverdeling en functioneren van wethouders, 1941-1962 bevinden zich in inventarisnummer 155. Voor verslagen van de burgemeester betreffende het gemeentelijk bestuur, de openbare belangen en de verhoudingen in de gemeente, 1943-1944 zie inventarisnummer 166. Financiële stukken zijn te vinden in inventarisnummers 1346-1381 (begrotingen en wijzigingen met bijbehorende stukken, 1939-1955), 1486-1521 (Grootboeken, 1939-1955) en 1554-1588 (Rekeningen met bijbehorende stukken, 1938-1955). Inventarisnummer 2366 heeft betrekking op bevolkingsstatistiek over 1940-1964.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers