Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief gemeentesecretarie 1938-1981 (Gemeente Eygelshoven)

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder de inventarisnummers 1-83 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 585-597 en 612-822 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder nummers 950-1008 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers