Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Gemeentepolitie van Sliedrecht, 1889-1993

Omschrijving

Inventarisnummers 336-358 bevatten registers houdende aantekening van de dag-en nachtrapporten, 1940-1945. Inventarisnummers 670-674 bevatten processen-verbaal van (on) bekende daders, 1939-1944. Inventarisnummer 794 bevat openbare bekendmakingen 1944-1945. Maandverslagen betreffende politionele aangelegenheden, 1944-1947 zijn te vinden onder inventarisnummer 807. Circulaires betreffende de richtlijnen voor de politie voor de periode 1941-1947 zijn aanwezig in inventarisnummer 838. Circulaires betreffende disciplinaire straffen voor politieambtenaren zijn te vinden in inventarisnummer 839. Inventarisnummer 840 bevat verslagen betreffende dienstverzuim als gevolg van ziekte, 1943-1946.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers