Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief gemeentebestuur Nijkerk 1920 - 1947

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie ook de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W (zie bijv. dossiernr. 2: Gemeentebestuur algemeen. Oorlog en bevrijding 1920 -1946), het hoofdstuk betreffende personeelsaangelegenheden en stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers