Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief gemeente Langerak, 1936-1985

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Langerak.

Inventarisnummer 2 bevat de notulen van openbare vergaderingen van de gemeenteraad over de jaren 1936-1941 en 1946-1951. De index op deze notulen is te vinden onder inventarisnummer 1. De notulen van de vergaderingen in de periode 1936 - juni 1945 van het college van burgemeester en wethouders bevinden zich in het archief van de gemeente Langerak 1817-1934. Notulen van het college vanaf juli 1945 bevinden zich in inventarisnummer 11 (zie voor index op de notulen vanaf juli 1945 inventarisnummer 1). Indicateurs van ingekomen en van minuten van uitgaande stukken van de gemeente Langerak zijn aanwezig in het archief van de gemeente Nieuwpoort, 1936-1985. Inventarisnummers 339-465 bevatten dossiers inzake het benoemen, bevorderen en ontslaan van personeel in dienst van de gemeente Langerak, alsmede het gezamenlijke secretariepersoneel van de gemeenten Nieuwpoort en Groot-Ammers, 1936-1985 (zie ook bijlage 3 van de inventaris). Dossiers inzake het benoemen en ontslaan van ambtenaren van de burgerlijke stand, 1936-1982 bevinden zich in inventarisnummer 504. Mogelijk dat in deze dossiers informatie aanwezig is die verband houdt met de Tweede Wereldoorlog. Inventarisnummers 484-490 bevatten registers van ingekomen personen en uit de gemeente vertrokken personen onder andere met betrekking tot de jaren 1939-1947. Inventarisnummer 490 bevat registers van personen uit de periode 1939-1985. Register van overlijden (met klappers) met betrekking tot de jaren 1936-1945 bevinden zich in inventarisnummer 515

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers