Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 1855-1985

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht..

Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad 1938-1949 en notulen van geheime vergaderingen van de gemeenteraad 1930-1952 bevinden zich in inventarisnummer 13 respectievelijk 64. Notulen van vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders van de jaren 1939-1941 zijn te vinden in de inventarisnummers 131-133. Inventarisnummers 294-296 bevatten registers van ingekomen stukken met betrekking tot de jaren 1937-1946. Beschrijvingen en documentatie inzake de geschiedenis van de gemeente betreffende de jaren 1944-1976 zijn te vinden in inventarisnummer 334.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 3996 - Tewerkstelling van inwoners in Duitsland, 1940-1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers