Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief gemeente Goudriaan, 1520-1941

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Goudriaan.

Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad, 1839 - 1941 bevinden zich in inventarisnummer 10. Inventarisnummer 16 bevat notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1906 - 1941. Inventarisnummers 106-110 bevatten registers op ingekomen stukken bij het gemeentebestuur, 1938-1941. Ingekomen stukken 1939-1941 zijn te vinden in inventarisnummers 244-267. Registers op uitgaande brieven in de periode 1939-1941 zijn te vinden in de inventarisnummers 326-327. Inventarisnummers 330-331 bevatten afschriften van uitgaande brieven, 1940.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 759 - Registers van ingekomen en verzonden geheime stukken inzake de mobilisatievoorbereiding, 1934 - 1940

  Thema's

 • 760 - Ingekomen geheime stukken inzake de mobilisatievoorbereiding, 1934 - 1940

  Thema's

 • 761 - Afschriften van verzonden geheime stukken inzake de mobilisatievoorbereiding, 1936 - 1940

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 758 - Lijsten van (buiten)gewoon dienstplichtigen, alsmede inlichtingen omtrent personen, 1931 - 1940

  Thema's