Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Gemeente Baflo, 1935-1989

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Baflo uit de periode 1935-1939. In 1990 is Baflo samen met de gemeenten Adorp en Ezinge in de gemeente Winsum opgegaan.

Inventarisnummer 20 en inventarisnummers 21-32 bevatten notulen van besloten raadsvergaderingen uit de periode 1906-1946 respectievelijk notulen van vergaderingen van de gemeenteraad uit de jaren 1936-1977. Voor het register van raadsbesluiten, 1936-1956 en besluitenlijsten van vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders, 1937-1989 zie de inventarisnummers 39 en 40-45. Financiële stukken betreffende de oorlogsjaren (waaronder grootboeken van inkomsten en uitgaven, gemeenterekeningen en bijlagen, begrotingen) zijn te vinden onder de inventarisnummers 187-531. Stukken met betrekking tot benoeming en ontslag van personeel zijn te vinden onder inventarisnummers 557 (wethouders, waarnemend burgemeester), 564 (burgemeester Spengler)), 579-592, 725 (ambtenaren Burgerlijke Stand), 948 (brandweerpersoneel), 1106-1114 (onderwijspersoneel), 1254 (veldwachters). Inventarisnummers 676, 682, 688-689 bevatten respectievelijk het vestigingsregister (1931-1940), stukken betreffende opname in en afvoer van personen in het bevolkingsregister (1936-1956) en stukken betreffende verblijfsvergunningen en naturalisatie verzoeken (1939-1973). In genoemde inventarisnummers kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers