Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief E.N. van Kleffens over de jaren 1919-1983

Omschrijving

E.N. van Kleffens (1919-1983) was een van Nederlands belangrijkste diplomaten in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Het archief bevat particuliere correspondentie, correspondentie met Nederlandse diplomaten en belangrijke Nederlanders en met buitenlandse diplomaten en staatslieden. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er een aantal stukken uit het zogeheten 'Londens Archief'. Tevens zijn er ambtelijke stukken over de Ministeriële Commissie Oorlogvoering, de reconstructie, grenscorrecties met Duitsland, en de Indonesische kwestie. Verder zijn er stukken wegens zijn ambassadeurschap te Washington en Portugal, plus zijn werkzaamheden ten behoeve van de VN, NAVO en EGKS. Ook zijn er stukken i.v.m. zijn publicitaire werkzaamheden (mede historisch onderzoek), waaronder een briefwisseling met dr. L. de Jong. Van de hand van zijn vrouw zijn er tevens een aantal dagboeken.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 230 - Plan van reserve-majoor voor Speciale Diensten, W. den Boer, betreffende de wijze waarop het leger en het verzet na de oorlog in Nederland en Indië ingeschakeld kunnen worden. 1945

  Thema's

 • 281 - Stukken betreffende een artikel in het Belgische verzetsblad "Le Coq Victorieux" van [december] 1943 naar aanleiding van de 65e verjaardag van koningin Wilhelmina. 1943-1944

  Thema's

 • 374 - "The Rape of the Netherlands", met een door de illegaliteit verspreide Nederlandse vertaling. 1940-1941

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers