Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Dienst Openbare Werken Breda 1940-1949

Omschrijving

Toen in 1940 de oorlog met Duitsland uitbrak werd een aantal activiteiten van de dienst sterk verminderd terwijl sommige activiteiten zelfs helemaal stil kwamen te liggen. Reden hiervan was de toenemende schaarste van bouwmaterialen, alsmede het tekort aan personeel. Men beperkte zich tijdens deze periode voornamelijk tot het uitvoeren van de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Ook werd de dienst tijdens deze periode belast met een aantal bijzondere taken, waarbij de directeur van de dienst tevens werd aangewezen als hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. Hiertoe behoorden taken zoals het zorgen voor de inrichting van opvangmogelijkheden van vluchtelingen, het aanbrengen van verkeers- en richtingsaanduidingen t.b.v. van de vluchtelingenstroom, de zorg voor de inrichting van centrale keukens, alsmede het de zorg voor de aanleg van loopgraven. Tevens kreeg de dienst een aantal taken in opdracht van de bezetter. Hiertoe kon worden gerekend de opslag, bewaking en herstelling van gevorderde voertuigen en klokken. Pas na de oorlog kwamen de activiteiten weer goed op gang.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers