Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief der Nederlands Hervormde Diakonie te Leiden, 1673-1976

Omschrijving

Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren veel financiële administratie (financiële overzichten, begrotingen, jaarrekeningen, balansboeken, journalen en grootboeken. Nota's inzake verpleegkosten van Kinderhuis Voordorp (1928-1942), Gereformeerd Minnehuis (1931-1956), Nederlands Hervormde Diaconie (1918, 1924-1942) zijn aanwezig onder inventarisnummers 177-184. Inventarisnummers 455-458 en 466-467 bevatten notulenboeken van de algemene vergadering respectievelijk het bestuur van de Nederlands Hervormde Diaconie uit de oorlogsjaren. Notulenboeken van de commissie van Advies (1937-1948) en commissie Arbeiderswoningen en Aanbesteding zijn te vinden onder de inventarisnummers 480 respectievelijk 485. Inventarisnummers 516-520 bevatten correspondentie uit de jaren 1939-1943 en 1945-1946. Inventarisnummer 550 bevat overzichten van de namen en functies van ambtsdragers 1906-1944. Inventarisnummer 750 bevat registers van aantekening van provisionele bedeling 1939-1949. Inventarisnummer 829 bevat een bedelingsboek 1944-1947. Inventarisnummers 837-838 bevatten monsterrollen 1932-1947; staat der kwartieren 1931-1947 en staten der ondersteuning 1942-1957. Verder is er in de rubrieken Armenbakkerij (rubriek D), Het Minnehuis (rubriek E) de Hofjes (rubriek F) en Kinderhuis Voordorp te Leiderdorp financiële administratie te vinden. Met betrekking tot het Minnehuis en het Kinderhuis Voordorp zijn ook notulenboeken van vergaderingen aanwezig. Met betrekking tot Kinderhuis Voordorp is bovendien informatie te vinden over meerderjarig geworden of vertrokken pupillen onder andere met betrekking tot de jaren 1937-1949 (inventarisnummers 1451-1481). Mogelijk vindt u in genoemde inventarisnummers voor uw onderzoek relevante informatie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers