Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Consulaat Santo Domingo

Omschrijving

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in de Dominicaanse Republiek op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de monopolisering van de tabakshandel door de Dominicaanse regering, de opvang van Nederlandse (joodse) vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, hulpacties voor de slachtoffers van de Watersnoodramp 1953, Nederlands-Dominicaanse handelsbetrekkingen en onderhandelingen met de Nederlandse Antillen over de toelating van Dominicaanse prostituees.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen in de Nederlandse Antillen
 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
 • Nederlandse instellingen en personen in Suriname

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 73 - Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog: verzoekschrift van Nederlanders uit Zuid-Afrika met betrekking tot hun internering in Suriname; donatie van 'Supreme Consejo del Gr. 33 Confederado para la Republica Dominicana' aan de 'Opperraad van den drie en dertigsten en laatsten Grand van den Ouden en Aangenomen Schotschen Ritus voor Nederland, zijn Kolonien en andere Landen'; publicatie 'De Duitsche Uitbuiting van Nederland in cijfers en feiten'; 'Nederlandsche lijst' van 'Vijandelijke Onderdanen'; militaire desertie gedurende de Tweede Wereldoorlog; voorschotten van het Nederlandse Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog; oorkonden voor familieleden van gevallen Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog 1942 - 1954 1 omslag

 • 93 - Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog:de Duitse inval in Nederland; bijdragen aan het 'Koningin Wilhelmina Fonds'; verzoeken tot informatie over familieleden in Nederland; de viering van de verjaardag van de koningin; distributie van de brochure 'The Five days of Holand', van Jhr. F. Beelaerts van Blokland; instructie inzake wijzigingen burgerlijke stand van tijdelijk buiten Nederland verblijf houdende Nederlanders; dienstweigering J. Melchers; in staat van oorlog zijn tussen Nederland en Japan; vrijwillige indiensttreding door B. Tent; nota van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake een historisch overzicht van de Nederlandse regering tijdens de tijdelijke vestiging in Londen; rondschrijven van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, Bureau Na-Oorlogsche Vraagstukken, inzake Nederlandse bezittingen en belangen; circulaire: Medical assistance for families of Netherlands soldiers; keuringsresultaten van J.H. Groennou, C. Bouma, J.M. Kelner, K.P. Kelner, P.P.R. Kulkens, A.H.W. Westerveld, H.F.J. Besançon, L.H. Faber, B.M. van Balen, J.W. Frouin, J.B.M. Tholenaar en F.M. Tholenaar; het verzenden van berichten aan krijgsgevangenen en geïnterneerden in het Verre Oosten 1940 - 1944 1 omslag

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 94 - Stukken betreffende vluchtelingen: Europese vluchtelingen; aankomst Nederlandse vluchtelingen met de ss "Cuba"; Amerikaanse immigratiequota; financiële perikelen H. Perlman 1940 - 1941 1 omslag

  Thema's

 • 105 - Stukken betreffende steun aan Nederlandse emigranten in de Dominicaanse Republiek: reispapieren aan J. Phiper; steun aan J. Rozema bij diens vertrek naar Curaçao; steun aan A.S.P. van Mosselveld; steun aan B. E. Theinert bij diens vertrek aan Curaçao; steun aan H. Luppens Propping; geen steun aan J.B.M. Tholenaar; steun aan B. Tent; steun aan M.A.B. Luppens Propping 1937 - 1946 1 omslag

  Thema's

 • 106 - Stukken betreffende steun en repatriatie van Nederlandse onderdanen in de Dominicaanse Republiek: J.A. Martins, M. Santos-Sanchez, A. Fransisca; A. Pietersz, A.D. Kelie 1938 - 1944 1 omslag

  Thema's

 • 107 - Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog: instructie tot verslaggeving van de militaire en politieke activiteiten in de Dominicaanse Republiek; politierapport over M. Perez Mendez; opgave van politiek gevaarlijke en verdachte personen 1941 - 1943 1 omslag

  Thema's

 • 108 - Stukken betreffende Nederlandse vluchtelingen: aankomst van de vluchtelingen per ss "Cuba"; vertrek E.F. Norden, familie Anholt, familie Mendels en familie Perlman naar Curaçao; concertmogelijkheden op Curaçao voor A. Don 1940 1 omslag

  Thema's

 • 109 - Stukken betreffende Spaanse vluchtelingen: correspondentie inzake A. en A. Vasquez Sanchez; voorschriften voor transitoverblijf op Curaçao voor Spaanse vluchtelingen; B.C. Arveras Fernandez; T.B. Gabriel; F. Comas 1940 - 1943 1 omslag

  Thema's

 • 110 - Stukken betreffende Duitse uitgewekenen: Duits-Israëlische uitgewekenen: C. Heigl de Menyscharny 1939 - 1940 1 omslag

  Thema's