Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief C.W.A. Abbenhuis 1938-1970

Omschrijving

Ch. W. A. Abbenhuis werkte in diverse ambtelijke functies in het Nederlands-Indisch bestuur. In 1930 werd hij aangesteld tot directeur van de bestuursschool te Batavia. Na enkele benoemingen als assistent-resident werd hij op 17 september 1940 benoemd tot resident van Batavia. Deze functie bekleedde hij tot aan de capitulatie voor Japan. De Japanse bezetting bracht hij in gevangenschap door. In september landde het eerste contingent troepen op Java. Eind oktober werd de NICA op Java omgedoopt in AMACAB (Allied Military Administration Civil Affairs Branch). De Chief Commanding Officer (CCO-) AMACAB had de functie van gouverneur. Vanaf november 1945 fungeerde mr. Abbenhuis als CCO-AMACAB voor West- en Midden-Java, Soerakarta en Djokjakarta. In augustus 1946 werd zijn ambtsgebied uitgebreid tot heel Java en Madoera. De kern van het archief wordt gevormd door drie bestuursverslagen van Abbenhuis als CCO-AMACAB en AHTBJ. Het laatste verslag bevat een overzicht van de ontwikkeling van de nationalistische beweging vóór 1946. De overige stukken bestaan voornamelijk uit restanten van het materiaal op basis waarvan Abbenhuis zijn verslagen schreef: rapporten en nota's met inlichtingen over politieke en militaire activiteiten.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 18 - Rapporten over problemen bij de evacuatie van geïnterneerde Europeanen in Midden-Java en over acties van Republikeinen tegen Europese burgers in de residenties Banjumas en Pekalongan in de periode september 1945-1946

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers