Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Burgerlijk Armbestuur Blerick, 1682, 1825 - 1941

Omschrijving

Het archief bevat informatie met betrekking tot onderstand in de periode (1682) 1825-1941. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1935-1941 zijn te vinden onder inventarisnummer 7. Inventarisnummer 9 bevat stukken betreffende de opheffing (1940-1941). Inventarisnummer 11 bevat statistiek van het armwezen (1910-1941). Correspondentie inzake het verlenen en/of vergoeden van hulp in de periode 1939-1941 bevindt zich in inventarisnummer 40.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers