Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Adolf Johann Cord Rüter

Omschrijving

Rüter, Adolf J.C. (1907-1965). Historicus; promoveerde in 1935 op `De Spoorwegstakingen van 1903 ...'. Van 1942 tot 1943 nam hij een leeropdracht in de Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam waar voor prof. J. Romein , wegens dienst arrestatie en latere ontslag. In 1946 ontving hij in zijn hoedanigheid van hoogleraar in de Vaderlandse Geschiedenis een opdracht van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RvO) om de geschiedenis van de spoorwegstaking van 1944-1945 te schrijven. Op eigen verzoek werd deze opdracht uitgebreid tot de geschiedschrijving van de Nederlandse Spoorwegen gedurende de gehele oorlogsperiode. Verschil van mening met de directie van de Spoorwegen en vertegenwoordigers van de spoorweg-vakverenigingen over de inhoud vertraagde de voltooiing en publicatie van dit werk. Naar Rüter's opvatting in 1955 gereed, verscheen het eerst in 1960 onder de titel "Rijden en Staken, de Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd" (Den Haag).

Het archief bevat aantekeningen voor en manuscripten van lezingen, gelegenheidsartikelen, recensies en wetenschappelijke publikaties, met name stukken met betrekking tot zijn drie grote publikaties: `Hoofdtrekken der Nederlandsche arbeidersbeweging', `De Spoorwegstakingen 1903' en vooral 'Rijden en Staken, de Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd'; bevat ook veel bronnenmateriaal, interviews, etc. Zie voor stukken over de oorlog met name inventarisnummers 115-523.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen