Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Arbeitsbereich der NSDAP in den Niederlanden

Omschrijving

Dit archief bevat stukken van de Nederlandse afdeling van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, van mei 1940 tot 15 oktober dat jaar "Landesgruppe Niederlande van de Auslandsorganisation" genoemd. Nadien kreeg de Nederlandse tak van de partij de naam Arbeitsbereich der NSDAP in den Niederlanden. Het archief bevat echter ook vooroorlogse documenten, zowel van verschillende Duitse verenigingen en scholen in Nederland - sommige al vanaf omstreeks 1900 - als van de Deutsche Vereine en Koloniën, zoals die in 1935 in één Verband waren samengevoegd. Deze archieven zijn slechts zeer fragmentarisch bewaard gebleven. Vermoedelijk zijn de archieven van het Arbeitsbereich in september 1944 zo volledig mogelijk "weisungsgemäß vernichtet". Van de Deutsche Koloniën en van de Landesgruppe zijn enkele brokstukken van wat groter formaat overgeleverd, althans voorzover het correspondentie en dergelijke betreft (van circulaires en administratieve bescheiden, zoals van de Abteilung Arbeitseinsatz van de Hilfsausschuss für die Deutschen in den Niederlanden, later van het Deutsches Arbeitsfront, en van ondersteuningsgevallen van de afdeling Wohlfahrtspflege van de Nationalsozialistische Volkswohlfahrt zijn grote pakketten bewaard gebleven). Dit archief bevat informatie over nationaalsocialisme, onderwijs, arbeidsinzet, sociale voorzieningen, politieke partijen, Führerstaat.

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland