Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
April-Meistakingen

Omschrijving

De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. De collectie April-Meistakingen is hier één van. De publicatie van dit onderzoek verscheen op naam van dr. P.J. Bouman, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, die in opdracht van het RIOD het grootste deel van deze materie heeft onderzocht. Een belangrijke bijdrage werd geleverd door B.A. Sijes, wetenschappelijk medewerker van het RIOD, die de April-Mei-Stakingen in Twente beschreef. Deze studie werd in het boek opgenomen als een bijlage van ruim honderd pagina's. De uitgebreide onderzoekingen die aan het boek ten grondslag liggen, werden verricht in de periode zomer 1947 tot najaar 1948. Publicatie volgde in 1950. Het archief bevat o.a. vragenlijsten en verslagen per provincie en gemeente.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid