Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Antoni, J.L.H.A. (1896-1982)

Omschrijving

Brigade-generaal titulair J. (Jean) L.H.A. Antoni werd geboren te Nijmegen op 25 september 1896. In 1938 kreeg hij een aanstelling als leraar bij de K.M.A. Daarna was hij tot 1940 gedetacheerd bij luchtvaartafdeling te Soesterberg. Als kapitein van de Gevechtsstaf-Lichte-Divisie nam hij deel aan oorlogshandelingen te Dordrecht en Sliedrecht. Door zijn gedrag tijdens de gevechtshandelingen werd hij voorgedragen voor de Militaire Willemsorde. Na de capitulatie van het Nederlandse leger volgde de aanstelling tot kapitein bij de opbouwdienst. Echter, al snel kwamen zijn anti-Duitse gevoelens hem op 4 september 1940 op twee-en-een-half jaar gevangenisstraf te staan toen hij door een Duitse rechtbank veroordeeld werd wegens belediging van Adolf Hitler. Hij werd opgesloten in het Huis van Bewaring te Utrecht en daarna in de Deutsche Untersuchungs und Strafgefängnis te Scheveningen, vervolgens in 1941 getransporteerd naar Duitse gevangenissen te Kleef, Wuppertal en Düsseldorf. Op 17 augustus 1942 kreeg hij in Düsseldorf te horen dat hij krijgsgevangene zou worden en kwam terecht in de kampen Langwasser-Neurenberg (Oflag XIII B), Stanislau (Stalag 371) tot januari 1944 en in januari 1945 tot 28 april in Neubrandenburg (Oflag II E 67). Na de Bevrijding in 1945 werd hij tijdelijk bevorderd tot majoor der Binnenlandse Strijdkrachten District Brabant Oost.

De omvangrijke en veelzijdige collectie bevat de bescheiden van Antoni, welke hij gedurende zijn militaire loopbaan bewaard en verzameld heeft. Door de zorgvuldigheid waarmee Antoni het lesmateriaal bewaarde uit zijn periode als docent aan de Hogere Krijgsschool, krijgt men een goed beeld over het curriculum van dit instituut aan het begin van de jaren dertig. Hetzelfde geldt voor zijn tijd als leraar / commandant aan de School voor Reserve Officieren der Infanterie (S.R.O.I.) in 1935 t/m 1954. Daarnaast geeft veel van het collectiemateriaal inzicht in zijn activiteiten buiten diensttijd, die veelal betrekking hebben op de verenigingen en de geschiedenissen van de onderdelen waar Antoni lid van was en toe behoorde.Tevens bevat deze collectie stukken inzake zijn plaatsing bij de militaire luchtvaart, meidagen 1940, Korps Wielrijders (Lichte Divisie), en zijn bevelhebberschap na 1945.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid