Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Amersfoort, Polizeiliches Durchgangslager

Omschrijving

Met het oog op een mogelijke mobilisatie liet het Nederlandse leger diverse barakkenkampen bouwen in de omgeving van Amersfoort.In de lente van 1941 besloten de Duitsers "De Boskamp" om te bouwen tot gevangenkamp en vond een uitbreiding tot zeventien barakken plaats. Het kamp kreeg de naam Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort en kwam onder verantwoordelijkheid van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS). Vanwege de status als doorgangskamp kende Amersfoort een groot verloop onder de gevangenen.

De collectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) uit de periode dat kamp Amersfoort door de Duitsers als gijzelaars- en gevangenkamp in gebruik was (1941-1945). Voorts behoren naoorlogse correspondentie, processen-verbaal en verslagen tot de collectie. Tenslotte zijn kaartmateriaal en foto's aanwezig. Dit archief bevat informatie over concentratiekampen, jodenvervolging, krijgsgevangenen, contractbrekers, arbeidsinzet, ordedienst, communisten, gijzelaars, W. Heinrich, K.P. Berg, J.J. Kotälla, J. Oberle, K.F. Titho, E.G. May, H.H. Wolf, E. Brahm.

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland