Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van de archieven van de Ambassade in Frankrijk te Parijs, 1943-1955; Consulaat te Parijs, 1945-1954; Nederlandse Missie te Parijs, 1932-1950

Omschrijving

Het archief bevat de rapporten van de commissie Van Meeuwen. Er is materiaal over het opsporen van Nederlandse oorlogsmisdadigers in Frankrijk en in de Franse bezettingszone in Duitsland. Verder regelingen betreffende oorlogsschade en stukken over de Franse politiek ten aanzien van Duitsland (1944-1951). Er zijn lijsten van en gegevens over Nederlandse burgers en militairen die in Frankrijk zijn omgekomen (onder meer van de Nederlanders die in de buurt van Dijon zijn omgekomen en begraven zijn in het eregraf te Dijon), lijsten van Franse militairen die in Nederland sneuvelden en een overeenkomst om elkaars erebegraafplaatsen te verzorgen. Voorts documenten over gedeporteerde Nederlandse joden en politieke gevangenen en de betrokkenheid van Frankrijk bij de repatriëring van tewerkgestelden. Het archief bevat foto's.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 962 - Stukken betreffende het voeren van overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de financiële afwikkeling van de zaken van het Bureau Central d'Administration des Néerlandais te Vichy, 1944-1952.

  Thema's

 • 964 - Stukken betreffende de medewerking aan het onderzoek naar de werkzaamheden en gedragingen van C. Piek als hoofd van het bureau voor de behartiging van de belangen van Nederlanders in Zuid-Frankrijk (Affaire Fondsen C. Piek), 1945-1949.

  Thema's

 • 1000 - Stukken betreffende het verrichten van een onderzoek door de commissie van Meeuwen naar het gedrag van Nederlandse ambtenaren in Frankrijk gedurende de Duitse bezetting, 1944-1948.

  Thema's

 • 1004 - Stukken betreffende het verkrijgen van een volmacht van de Nederlandse regering te Londen over het beheer van vorderingen en aanspraken in Frankrijk ingevolge geleden oorlogsschade en circulaires van het ministerie van Buitenlandse Zaken hieromtrent, 1945-1946.

  Thema's

 • 1014 - Stukken betreffende de liquidatie van 'Verwaltung Sarphatistraat', voorheen de firma Lippmann, Rosenthal & Co., 1946-1950.

  Thema's

 • 1017-1018 - Stukken betreffende het overleg met de Franse regering over de vergoeding van oorlogsschade, geleden door Nederlanders en Fransen, 1946-1952.

  Thema's

 • 1019 - Circulaire van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 24 april 1947 over de vergoeding van oorlogsschade, met geleidebrief, 1947.

  Thema's

 • 1030 - Stukken betreffende het uitwisselen van informatie met diverse instanties over een artikel in 'Het Parool' ten aanzien van de verhouding van enkele ambassadeleden met vijandelijke onderdanen gedurende de oorlog,
  1945-1946.

  Thema's

 • 1032-1035 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de regeling van de zorg voor en het onderhoud van oorlogsgraven, 1946-1951.

  Thema's

 • 1037 - Stukken betreffende de beantwoording van het schrijven van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de activiteiten van dr. F. Kersten, voormalig lijfarts van Himmler, 1948.

  Thema's

 • 1044 - Stukken betreffende de behandeling van restitutie van Nederlandse binnenschepen uit de Franse zone van Duitsland, de zogenaamde 'Lahn-schepen', 1945-1950.

  Thema's

 • 1045 - Stukken betreffende het overleg met het ministerie van Buitenlandse
  Zaken over de deelneming van Nederland aan de besprekingen te Duisburg met Frankrijk, Engeland en Amerika over een gemeenschappelijke exploitatie van de Duitse Rijnvloot, 1946.

  Thema's

 • 1046 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de procedure tot terugvordering van door de Duitsers geroofde pontons van de Suez Kanaal Maatschappij, 1946-1949.

  Thema's

 • 1051 - Stukken betreffende de repatriëring van Nederlanders uit Frankrijk, 1944-1948.

  Thema's

 • 1052-1055 - Stukken betreffende de registratie en opsporing van gestolen Nederlandse effecten, 1944-1951.

  Thema's

 • 1059 - Stukken betreffende de voorbereiding op en deelname aan de Conferentie van Parijs over de Duitse herstelbetalingen (z.g. Reparatie Conferentie) van 9 nov. - 21 dec. 1945 en de ondertekening en goedkeuring van het Accoord voor herstelbetaling en bijbehorende Slotacte, 1945-1949.

  Thema's

 • 1107-1116 - Stukken betreffende de besprekingen over de Franse en Europese binnen- en buitenlandse politiek ten aanzien van Duitsland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en de politieke en economische positie, status
  en situatie van en in het na-oorlogse Duitsland, 1944-1951.

  Thema's

 • 1145 - Stukken betreffende het overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de totstandkoming van de Divestment Law, een wet van de Geallieerde Hoge Commissie in Duitsland over de veiligstelling van
  geallieerde reparatie- en restitutiemaatregelen in Duitsland, 1950-1951.

  Thema's

 • 1258 - Stukken betreffende voeren van overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de samenwerking tussen het bureau voor Maatschappelijke Zorg en de Nederlandsche Vereeniging voor Liefdadigheid op het gebied van de steunverlening, 1945-1947.

  Thema's

 • 1259 - Stukken betreffende de demobilisatie van militairen en de demobilisatie- uitkering, 1945-1948.

  Thema's

 • 1263-1264 - Stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen en overlijdensakten van in de oorlog omgekomen Nederlanders, 1939-1951.

  Thema's

 • 1265 - Lijsten met namen van overlevenden uit en gestorvenen in de concentratiekampen en van gesneuvelde Franse militairen in Nederland, met notitie, 1945.

  Thema's

 • 1266 - Stukken betreffende het ontvangen en verzenden van lijsten met namen van in gevangenschap gestorven Nederlandse gedeporteerden, 1945-1946.

  Thema's

 • 1267 - Stukken betreffende het verzamelen van gegevens over de 'Engelandvaarders', 1945-1947.

  Thema's

 • 1268 - Stukken betreffende het verstrekken van informatie aan diverse instanties over de vindplaatsen en het onderhoud van Nederlandse oorlogsgraven en lijsten met namen van overleden Nederlanders, 1945-1953. Met foto's.

  Thema's

 • 1269 - Stukken betreffende de graven van in de omgeving van Dijon omgekomen Nederlanders en het bijzetten in het Eregraf te Dijon, 1946-1949. Met foto's.

  Thema's

 • 1272 - Stukken betreffende het op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken instellen van een onderzoek naar de data van overlijden van vermisten, 1953.

  Thema's

 • 1288 - Stukken betreffende de bemiddeling voor het treffen van een financiële regeling voor de door de Duitsers gevorderde schepen 'Anna' en 'St. Petrus', 1943-1947.

  Thema's

 • 1301-1304 - Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de afwikkeling van in Frankrijk gearresteerde Nederlanders wegens het plegen van oorlogsmisdaden, 1944-1952.

  Thema's

 • 1323 - Lijsten met namen van Nederlandse personen die om politiek- militaire of politiek-economische redenen in Frankrijk zijn gedetineerd, 1949.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 1326 - Lijsten met namen van personen met de Franse nationaliteit die gedurende de Duitse bezetting gevangen zaten in het concentratiekamp Vught, 1945.

  Thema's

 • 1328 - Correspondentie met het consulaat-generaal te Marseille over de vrijlating en repatriëring van Nederlanders uit concentratiekampen, 1944-1945.

  Thema's

 • 1329 - Stukken betreffende de repatriëring en evacuatie van Nederlanders, 1944-1946.

  Thema's

 • 1331 - Stukken betreffende de repatriëring van ex-geïnterneerde Nederlanders vanuit het UNRRA-kamp voor Displaced Persons 'Philippeville' te Algiers, met lijsten, 1945.

  Thema's

 • 1332 - Stukken betreffende de repatriëring van in het 'Camp Pignerolles' bij Angers aanwezige personen van verschillende nationaliteiten, 1945.

  Thema's

 • 1333 - Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie rondom de repatriëring van Nederlanders, met bijlagen inzake de regelgeving in deze, 1945.

  Thema's

 • 1334 - Lijst met namen van Nederlanders die op 15 mei 1945 in het kamp Bochum gevangen zaten, 1945.

  Thema's

 • 1335 - Lijsten met namen van Nederlanders ondergebracht in een ziekenhuis te Berlijn en van Nederlanders die in Duitsland overleden zijn, 1945.

  Thema's

 • 1336 - Lijsten van in het kamp Cernon aangetroffen Nederlanders die in Duitsland met een buitenlandse vrouw gehuwd zijn en de zogenaamde statenlozen die voor de oorlog in Nederland woonden, 1945.

  Thema's

 • 1337 - Lijsten van overlevenden uit en gestorvenen in het concentratiekamp Kleingladbach te Vaihingen, 1945.

  Thema's

 • 1338 - Stukken betreffende de repatriëring van vreemdelingen en statenlozen naar Nederland, 1945-1946.

  Thema's

 • 1339 - Stukken betreffende het kamp St. Honoré les Bains en lijsten van voor dit kamp in aanmerking komende personen en van in dit kamp aangekomen personen, 1945-1946.

  Thema's

 • 1341 - Stukken betreffende het verstrekken van namen en informatie over Nederlandse krijgsgevangenen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1946.

  Thema's

 • 1344 - Verslag van de heer Lefébure, waarnemend consul te Toulouse, van de reis van 21 november tot 1 december en 7 tot 9 december naar West- en Midden-Frankrijk ter opsporing van gevangenen en gedetineerden
  met de Nederlandse nationaliteit en het vaststellen van de reden van hun gevangenschap in verband met een eventuele berechting in Nederland, 1945.

  Thema's

 • 1345 - Stukken betreffende het onderzoek naar de betrouwbaarheid van L.W. Bethmann en P. Wiegman, 1946-1947.

  Thema's

 • 1347 - Stukken betreffende de bemiddeling bij het vrij krijgen van Nederlanders die dienst hebben genomen in het Vreemdelingenlegioen en de beantwoording van Kamervragen over de mishandeling van een Nederlander door kaderleden van het Vreemdelingenlegioen, 1951-1953.

  Thema's