Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ambassade in de Sovjetunie (Moskou), 1943-1955 (1957)

Omschrijving

In de periode tussen de Oktoberrevolutie in 1917 en de Tweede Wereldoorlog hadden Nederland en de Sovjet-Unie geen officiële betrekkingen. Het archief van de Ambassade in de Sovjet-Unie bevat voor de periode 1943-1955 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Een aantal stukken handelt over het verloop van de Tweede Wereldoorlog waaronder ook vermiste of in Russische kampen verblijvende Nederlanders, joodse kinderen uit de voormalige Baltische staten en de dodenboeken van Auschwitz. Tevens zijn er stukken over de teruggave van roofgoed, lucht-en scheepvaart, economische politiek, repatriëring Nederlanders, repatriëring van Sovjet-burgers, inlichtingen over (vermiste) Nederlanders, Nederlandse krijgsgevangenen, politieke rapportage (ook persartikelen), betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en derde landen en de deelname van de Sovjet-Unie aan internationale organisaties.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 74-75 - Stukken betreffende voorstellen tot het verlenen van onderscheidingen aan personen die zich tijdens de oorlog verdienstelijk hebben gemaakt voor Nederland, 1945-1948 en stukken betreffende de verlening van decoraties,1945-1955

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers