Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de ambachtsheerlijkheid Comstrijen

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Comstrijen.

Inventarisnummer 1898 bevat notulen van de algemene vergaderingen van ambachtsheren-grondeigenaren, 1898-1958. Inventarisnummers 352-358 bevatten notulen en stukken betreffende de vergaderingen van ambachtsheren-grondeigenaren, gecommitteerden, 1938-1947. Notulen van vergaderingen van de gecommitteerde ambachtsheren uit de periode 1936-1947 zijn te vinden onder inventarisnummer 387. Registers van verzonden brieven met betrekking tot de periode november 1943-oktober 1947 bevinden zich in inventarisnummer 552. Dossiers met ingekomen stukken en eventueel verzonden brieven betreffende de periode 1939-1946 zijn aanwezig onder inventarisnummers 577 - 586. Inventarisnummers 440-443 bevatten dossiers betreffende personeelsaangelegenheden, 1942-1947. Inventarisnummer 2790 bevat algemene correspondentie van de polder Comstrijen, 1943-1945. In inventarisnummer 2800 bevinden zich stukken betreffende het waterschap de Hoeksche Waard, 1942-1945, Mogelijk bevindt zich hieronder oorlogsgerelateerde informatie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers