Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming en taakvoorgangers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1923-1965 (1981)

Omschrijving

De afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming was in algemene zin belast met het voorbereiden en uitvoeren van regelingen betreffende cultureel erfgoed en het aanzien van stad en landschap, alsmede met de bevordering van de belangen op deze gebieden. Meer specifiek hield de afdeling zich bezig met het bewaken van kunstschatten in musea en bibliotheken, (rijks)archieven en monumenten en het verlenen van subsidie op voormelde terreinen.

Dit archief is een toevoeging aan het al bestaande en goedgekeurde archief van de afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming en taakvoorgangers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het oudste stuk dateert uit 1923 maar het zwaartepunt ligt op de dossiers uit de oorlogsjaren en de jaren kort erna. In deze stukken zijn gegevens te vinden over de exploitatie van de gebouwen in deze periode en de nasleep van de Duitse bezetting.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 6585 - Het behandelen van diverse aangelegenheden inzake het Gemeentelijk Museum te Roermond waaronder de opsporing van een achttiende eeuwse eikenhouten kist die door een NSB-burgemeester zonder voorkennis van de Museumcommissie in bruikleen is gegeven voor een te Maastricht te houden tentoonstelling.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 6588 - Documentatie van de Rijkscommissie voor het Tentoonstellingswezen in verband met verschillende tentoonstellingen en beurzen in Europa, waaronder de Wereldtentoonstelling in 1942 te Rome.

  Thema's

 • 6588 - Documentatie van de Rijkscommissie voor het Tentoonstellingswezen in verband met verschillende tentoonstellingen en beurzen in Europa, waaronder de Wereldtentoonstelling in 1942 te Rome.

  Thema's

 • 6589 - Stukken betreffende de verplaatsing van de Collectie van het Nederlands Leger- en Wapenmuseum 'Generaal Hoefer' uit het kasteel Doorwerth naar het voormalig Pesthuis te Leiden vanwege de verwoesting van het kasteel.

  Thema's

 • 6590 - Stukken betreffende de uitleen van kunstvoorwerpen uit het Rijksmuseum te Amsterdam aan diverse personen en instellingen, waaronder de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden.

  Thema's

 • 6595 - Stukken betreffende het nieuw te bouwen Maritiem museum Prins Hendrik te Rotterdam vanwege het bombardement op de stad, en stukken betreffende andere Rotterdamse musea.

  Thema's

 • 6597 - Het voorbereiden van de tentoonstelling 'Nederlanders in Europa' in het Rijksmuseum te Amsterdam, welke op last van de Duitse Weermacht werd uitgesteld.

  Thema's

 • 6605 - Stukken betreffende de Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken met onder andere het verzoek om een financiĆ«le bijdrage om de collectie tijdelijk op te bergen in verband met het feit dat wegens inkwartieren van Duitse soldaten geen museumruimte beschikbaar is

  Thema's

 • 6614 - Correspondentie tussen de Rijkscommissie van Advies voor de Musea en de academie van beeldende kunsten te 's-Gravenhage inzake de collectie gipsafgietsels van (veelal door de oorlog vernielde) kunsthistorische objecten welke in het bezit zijn van de academie, met subsidieverzoek.

  Thema's

 • 6622 - Correspondentie van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, met onder meer het verslag van een bombardement en vergaderverslagen van 'Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum'.

  Thema's

 • 6624 - Stukken betreffende de vernietigde Oudheidkamer te Oostburg.

  Thema's

 • 6626 - Het adviseren van het Museum van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen inzake diverse aangelegenheden, waaronder de restauratie van door de oorlog beschadigde schilderijen en de mogelijk evacuatie van het museum in 1944.

  Thema's

 • 6640 - Stukken betreffende het zich aanmelden als lid van het 'Internationalen Verband fur Wohnungswesen und Stadtebau' door de afdeling Cultuurbescherming en Wetenschap van het departement van Opvoeding,
  Wetenschap en Cultuurbescherming.

 • 6641 - Stukken betreffende de Rijkscommissie voor bescherming van monumenten tegen oorlogsgevaar, met notulen en bijlagen.

  Thema's

 • 6658 - Bericht dat het Vondel-, Frederik van Eeden- en het Multatulimuseum te Amsterdam de oorlog heeft doorstaan.

  Thema's