Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh

Omschrijving

Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh was tijdens de Tweede Oorlog betrokken bij de zogenaamde Calmeyeractie. Tezamen met enige Amsterdamse advocaten heeft hij gepoogd bij dr. H.G. Calmeyer (hoofd Referat Innere Verwaltung van het Generalkommissariat f├╝r Verwaltung und Justiz) niet-joodverklaringen te verkrijgen voor Nederlanders van Joodse afkomst. Hij was lid van de commissie, die met de zuivering van het Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde was belast. Een aanzienlijk deel van de cli├źntendossiers in het archief van advocaat Nijgh heeft betrekking op beheerskwesties, eigendom van onderduikers, gegijzelden en oorlogs- en vervolgingsslachtoffers. Zo heeft deze jurist intensief gecorrespondeerd met de Raad voor Rechtsherstel. Na de oorlog deden veel nabestaanden van in Duitse kampen omgebrachte Joodse Nederlanders een beroep op Nijgh inzake erfeniskwesties.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid