Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Aarchief van de Nederlands-Hervormde Gemeente (Engelmunduskerk) te Velsen-Zuid

Omschrijving

Bij de tijdens de Bataafse Republiek in 1798 doorgevoerde scheiding van kerk en staat werden het kerkgebouw en pastoriehuis toegewezen aan de het Hervormde Kerkgenootschap van Velsen. Echter de toren en klokken werden eigendom van de burgerlijke gemeente. De jaren van de Tweede Wereldoorlog waren voor Velsen extra ingrijpend, omdat een deel van de gemeente door de Bezetters ontruimd werd in verband met de Duitse fortificatie van het kustgebied. Ook de kerk viel ten prooi aan deze maatregel. In februari 1943 werd het gebied waarin de kerk gelegen was tot spergebied verklaard en kreeg de kerkenraad bevel om het gebouw te ontruimen. Orgel, gaskachels en meubilair vonden elders een veilig onderdak. De Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Velsen-Noord stelde haar gebouw beschikbaar voor de kerkdiensten. In 1944 werd het archief, samen met de archieven van de Gemeente Velsen, tijdelijk ondergebracht naar het 'Museumdepot onder Heemskerk', een bunker waar het materiaal bom-en brandvrij geborgen kon worden. Het archief is de oorlog ongeschonden doorgekomen. De kerkklokken van Velsen ondergingen het lot van vele elders in het land; zij werden geroofd door de bezetters en omgesmolten. Na de bevrijding werd de kerk weer geschikt gemaakt voor de eredienst, een taak die in september 1945 voltooid was.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 44 - Stukken betreffende de deponering van het archief in de archiefbewaarplaats in het raadhuis van Velsen en betreffende uitleningen hieruit, alsmede betreffende de overbrenging van het archief naar het Museumdepot te Heemskerk. 1941-1944

  Thema's

 • 69 - Verordening van het ministerie van binnenlandse zaken voor het luiden van kerkklokken. Met begeleidingsbrief van het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst te Velsen. 1941

  Thema's

 • 96 - Stukken betreffende geleden oorlogsschade aan de kerk en pastorie en de afhandeling van de vergoeding hiervoor. 1944-1957

  Thema's

 • 105 - Stukken betreffende de ontruiming van de kerk op last van de Bezetter en het weer in gebruik nemen. 1942-1950

  Thema's

 • 106 - Stukken betreffende de roof door de Bezetter van de kerkklokken en de verwerving van nieuwe. 1942-1950

  Thema's

 • 136 - Stukken betreffende de onteigening en afbraak van, en oorlogsschadevergoeding voor het verenigingsgebouw aan de Meervlietstraat 5. 1944-1961

  Thema's