Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
A.B. de Zeeuw, wethouder, 1941-1967

Omschrijving

Arie Bastiaan de Zeeuw werd geboren op 12 december 1881 te Rijsoord. Als onderwijzer kwam hij in 1902 naar Rotterdam. Twee jaar later werd hij lid van de SDAP, waarna hij zich ontpopte als een bekwaam organisator en al snel tot federatievoorzitter van de Rotterdamse SDAP werd gekozen. In 1916 werd hij lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland waarna in 1917 het Tweede Kamer lidmaatschap volgde. De laatstgenoemde werkzaamheden gaven hem maar weinig voldoening en in 1919 verliet hij de Tweede Kamer weer. Na een grote stembuszege in Rotterdam van de SDAP in 1919 werd hij wethouder met als portefeuille onderwijs. Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef hij, met een korte onderbreking, wethouder met dien verstande dat hij enige keren wisselde van portefeuille. In 1923 was hij tevens lid van de Eerste Kamer geworden. Met het uitbreken van de oorlog stapelden de problemen zich op voor De Zeeuw. "Moest hij op z'n post blijven zitten?" Waarschijnlijk heeft ook burgemeester P.J. Oud aangedrongen op aanblijven . Na het ontslag van burgemeester Oud in oktober 1941 moest de nieuwe burgemeester, de NSB'er ir. F.E. Müller geïnstalleerd worden. De Zeeuw, op dat moment loco-burgemeester, "had die taak te verrichten". Op 29 october 1941 installeerde hij Müller als burgemeester van Rotterdam. Een daad die hem na de oorlog parten zou spelen. De door de overheid ingestelde zuiveringscommissie concludeerde dat De Zeeuw fout gehandeld had. Zij besloot hem uit te sluiten als lid van de Eerste Kamer. De redenen hiervan werden hem niet medegedeeld. "De commissie hoort in het geheim, zij beraadslaagt in het geheim, zij vonnist in het geheim" Pogingen om tot eerherstel te komen liepen voor De Zeeuw op niets uit. Zijn partij besloot ook in eigen gelederen tot een zuivering over te gaan. In mei 1945 besloot het partijbestuur een ereraad in te stellen. Zij kwam tot de slotsom dat de installatie van burgemeester Müller door de Zeeuw een fout was. Zij volstond met het uitspreken van haar afkeuring.

Het materiaal heeft vrijwel allemaal betrekking op de door De Zeeuw verrichte installatie van de NSB'er Müller tot burgemeester van Rotterdam, en de daaruit voortvloeiende consequenties voor hem na het beëindigen van de oorlog.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)