Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
A.A. Verhey (Raad van Advies), 1940-1945

Omschrijving

De Raad van Advies heeft direkt na de bevrijding in mei 1945 gefunktioneerd als een tijdelijk bestuur van de gemeente Rotterdam. In het Verslag van de Toestand van de Gemeente Rotterdam 1945 wordt op pag. III vermeld dat de Burgemeester mr. P.J. Oud en de wethouders J. Brautigam (soc.dem.), J.H. Donner (ant-rev.), L. de Groot (lib.)en A.B. de Zeeuw (sd) op 7 mei hun functie hervatten op basis van de KB's van september 1944 en april 1945 E86 en F43 (De 5e wethouder van vóór de oorlog, F.L.D. Nivard (rooms-kath.), was overleden). Deze situatie zou kunnen voortduren totdat een nieuwe gemeenteraad nieuwe wethouders zou aanwijzen. Zowel vanuit hun eigen politieke partij als vanuit de voormalige illegaliteit waren er echter bezwaren tegen enkele wethouders. Dezen wilden echter geen ontslag nemen. De burgemeester voelde er ook weinig voor om ze te ontslaan. Als tussenoplossing is toen een Raad van Advies ingesteld, bestaande uit de vier nog levende oude wethouders en elf nieuw te benoemen personen uit de diverse politieke en maatschappelijke stromingen-waaronder de voormalige illegaliteit. De Raad van Advies was een adviesorgaan, de burgemeester besliste. De wethouders traden dus af, maar bleven betrokken bij het gemeentebestuur. A.A. Verhey werd lid van de Raad als vertegenwoordiger van de Waarheidgroep, het communistisch verzet.

Het archief bevat voornamelijk agenda's.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)