Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de 3 oktober veereniging, 1886-1974

Omschrijving

Het archief bevat stukken met betrekking tot de 3 oktober viering, Leids ontzet, betreffende de periode 1886-1974. Inventarisnummers 181-188 bevatten correspondentie uit de jaren 1939-1946.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 339 A - Optocht "De Grote Rivieren"; 9 tekeningen door architect Jan de Quack. In verband met de mobilisatie werd er op 3 oktober geen optocht gehouden. Zie ook de brief in inventarisnummer 425 A-II

    Thema's

  • 346A - Plakboek 1939-1946: Verzameling krantenknipsels betreffende vergaderingen, feestvieringen, ingezonden stukken en advertenties, foto's, drukwerk et cetera. 1939: 29 augustus 1939 afkondiging Algemene mobilisatie. Alle feestvieringen worden afgelast, met uitzondering van Uitdeling Haring en wittebrood, Koraalmuziek en Kerkmuziek 1940: Verslag Algemene Ledenvergadering 5 februari 1940. Geen feestviering enz. wegens oorlog. 1941-1944: Geen feestvieringen wegens oorlog. 1945: Verslagen vergaderingen, voorbereidingen feestviering, feestviering 3 oktober 1945. Bevrijdings-Taptoe 17 mei 1945.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers